تيم پاس همدان در حالي براي حضور در هفته پانزدهم ليگ دسته اول فوتبال مقابل شهرداري بندرعباس آماده مي شود که خورشيدي به عنوان سرمربي موقت اين تيم انتخاب شد.

به گزارش ايرنا، پاسي ها هم اکنون بعد از استعفاي بگوويچ تمرينات آماده سازي خود را زير نظر مجتبي خورشيدي انجام مي دهند.

هنوز مشخص نيست که جدايي وينگو بگوويچ چه تاثيري بر تيم پاس خواهد گذاشت، ولي تمامي بازيکنان اين تيم با حضور درتمرينات براي حضور قدرتمند در بازي يکشنبه آينده مقابل شهرداري بندرعباس آماده مي شوند.

مديرعامل پاس همدان در خصوص نشست کادر فني براي انتخاب سرمربي جديد گفت: مربيان تيم اصراربه تداوم شرايط فعلي دارند و برهمين اساس موافق انتخاب مجتبي خورشيدي به عنوان سرمربي موقت شدند.

عبدالحميد رمضاني افزود: بابک صمديان نيز در کنار خورشيدي به امور فني و تمريني تيم رسيدگي و نظارت مي کند و اميدواريم اين مربيان جوان و مستعد شرايط پاس را بهبود ببخشند.

وي بيان داشت: هيچ سرمربي جديدي نمي تواند در اين مدت کوتاه تا برگزاري ديدار تيم هاي پاس و شهرداري بندرعباس انتخاب و بکار گرفته شود و بهترين تصميم ادامه روند اجرايي مربيان فعلي بود.

رمضاني با اشاره به پيوستن 9 بازيکن همداني به تيم بزرگسالان پاس در نيم فصل دوم ليگ دسته اول فوتبال کشور گفت: مسعود رمضاني در رده سني بزرگسالان به فهرست تيم پاس اضافه شد.

وي افزود: هم چنين،امين رحيمي، مصطفي سلگي، ميلادصالحي، ميلاد خداياري و حميد عبدالملکي از استعدادهاي فوتبال استان همدان در سهميه رده سني اميدهاي تيم پاس در رقابت هاي ليگ دسته يک کشور قرار گرفتند.

رمضاني اظهار داشت: محمدرضا سليماني اصل، جواد صفايي بهزاد و ميلاد داوودي نيز در رده سني جوانان به فهرست تيم پاس افزوده شدند.

وي خاطرنشان کرد: پيش از اين، مصطفي يوسف عليزاده، وحيد علي آبادي، مهرداد رضايي و مرتضي تبريزي از بازيکنان بومي همدان در تيم پاس فعاليت داشتند.

وي يادآور شد: تمامي بازيکنان جديد با نظر مربيان تيم جذب شده اند و هم اکنون از مجموع 30 بازيکن تيم، 13 نفر همداني هستند.

مديرعامل پاس افزود: جذب اين نفرات در راستاي طرح هدفمند بومي سازي تيم پاس صورت گرفته و به طور حتم به شمار اين نفرات در آينده افزوده مي شود.