مذاکره بيلبائو و يووه براي انتقال يورنته


باشگاه اتلتيک بيلبائو مدعي شده براي فروش مهاجم خود با يوونتوس گفتوگو کرده است.

به نقل از مارکا، يوونتوس مدتها است که فرناندو يورنته را زير نظر گرفته و قصد داشت ملي پوش اسپانيايي را تابستان گذشته به تورين ببرد ولي اين انتقال به دلايلي انجام نشد.

سران يوونتوس هنوز هم به دنبال نهايي شدن اين انتقال هستند. اکنون که پنجره نقل و انتقالهاي زمستاني باز شده، سران تيم ايتاليايي بار ديگر باب گفتوگو را گشوده و قصد دارند اين انتقال را نهايي کنند.

از سوي ديگر باشگاه اتلتيک بيلبائو در سايت خود بيانيهاي در اين خصوص منتشر کرده است: «باشگاه يوونتوس با توجه به اينکه قرارداد فرناندو يورنته در پايان فصل جاري به اتمام ميرسد، سران يووه براي امضاي قرارداد با وي وارد مذاکرده با ما شدهاند.»

اين بازيکن ميتواند در پايان فصل طي قانون بوسمن راهي تيم ديگري شود.

نشريه توتو اسپورت چاپ ايتاليا نوشته که يوونتوس براي جذب يورنته 4 ميليون يورو به بيلبائو پيشنهاد کرده است. اگر چه به نظر ميرسد اين سران بيلبائو با اين مبلغ مخالفت کنند ولي اگر آنها تا پايان فصل نتوانند مهاجم خود را براي ماندن مجاب کنند، هيچ پولي بابت انتقال او به حسابشان واريز نخواهد شد.

گفتني است تابستان گذشته مبلغ انتقال يورنته 36 ميليون يورو عنوان شده بود.