سرمربي تيم فوتبال نفت تهران گفت: برابر تيم آلومينيوم با برنامه وارد ميدان مي شويم اما نبود چهار بازيکن کليديمان در روند تيمي مي تواند تأثير گذار باشد.

منصور ابراهيم زاده در نشست خبري پيش از ديدار آلومينيوم هرمزگان و نفت تهران، افزود: در حال حاضر در شرايط مناسبي قرار داريم و براي گرفتن امتياز به بندرعباس آمده ايم اما نبود چهار بازيکن کليديمان ميتواند در روند تيمي تأثيرگذار باشد.

وي با بيان اينکه شکوري، آل نعمه، ذهيري و عزتي، چهار بازيکني هستند که در بازي با آلومينيوم در ترکيب نفت تهران محروم يا مصدوم هستند، اضافه کرد: بازي سختي برابر آلومينيوم و تماشاگرانش داريم اما براي اين ديدار برنامه داريم و اميدواريم بتوانيم با امتياز بندرعباس خارج شويم.

ابراهيمزاده در مورد صحبتهايش مبني بر آماده نبودن بازيکنان جذب شده از تيم استقلال تهران، خاطرنشان کرد: متاسفانه برنامه نود تنها از خودش نقل قول ميکند و به سخنان بنده هيچ کاري ندارد، يا برخي سايت ها از قول خود خبر منتشر ميکنند، به جاي آن که از بنده مصاحبه اي گرفته باشند.

وي ادامه داد: تنها در آن صحبت بيان کردم ايمان موسوي 14 روز با تيم نفت در حال تمرين بود که به استقلال رفت اما منوچهري و حسيني با استقلال تمرين نکرده و بدون آمادگي به تيم نفت ملحق شدند که اين امر براي ما دشوار شده و تا با تيم به هماهنگي کامل برسند به قدري زمان نياز است.

سرمربي تيم فوتبال نفت تهران در پايان گفت: نوسان نتيجه گيريمان از هفته سيزدهم و پس از شکست برابر استقلال بوجود آمد که نقش داوري در آن بازي پررنگ بود و اميدوارم در نيم فصل دوم بتوانيم جايگاه خود را دوباره بازيابيم.

ابراهيم زاده در پايان نشست خبري سوال برخي از خبرنگاران را خارج از محدوده فني دانست و عنوان کرد: همين سوال ها يکي از علل افت فوتبال ايران است!