سرمربي سايپا گفت، تيمش ظرفيت قهرماني را دارد اما براي رسيدن به اين هدف در ليگ، يک يا دو فاکتور کافي نيست و همه بايد باهم هماهنگ و همراه باشند تا يک تيم به عنوان مدعي ظاهر شود.

مجتبي تقوي در نشست خبري پيش از ديدار اين تيم مقابل فولاد خوزستان گفت: مصاف پيچيدهاي با اين تيم داريم. آنها يکي از تاکتيکيترين تيمهاي حال حاضر ايران هستند. فولاد کمترين تغيير را داشته و بازيکنان توانمندي را نيز جذب کرده است. فرکي به عنوان يکي از بادانشترين و با اخلاقترين مربيان ايران در راس تيم فولاد قرار دارد.

تقوي تصريح کرد: براي اين ديدار آماده هستيم و اميدوارم که اشتباهها بر اين مسابقه حاکم نشود؛ هر چند سايپا به رغم ارائه فوتبال باکيفيت، ضربات زيادي از اشتباهها خورده است.

سرمربي سايپا درباره محرومان و مصدومان تيمش هم گفت: غلامنژاد و شاهعليدوست مصدوم هستند و کادر پزشکي و خود اين بازيکنان تلاش ميکنند که به مسابقه فولاد برسند اما براي ما سلامتي بازيکنان مهمتر است.

تقوي در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد فکر نميکنيد کميته داوران کادر داوري قوي اين ديدار را به خاطر اعتراضهاي شما انتخاب کرده است، اظهار داشت: بيش از اينکه اين اتفاق را نتيجه اعتراضات خود بدانم، نتيجه اعتراضات سازمانيافته فولاد ميدانم و برنامهريزي آنها در اين اقدام آموزنده است. مديرکل ورزش و امور جوانان استان خوزستان به روند داوريهاي مسابقات فولاد اعتراض کرده است که اين امر نشان ميدهد همه دنبال يک هدف مشترک هستند؛ در حالي که ما از اين اهرمها برخوردار نيستيم. استاندار، فرماندار و رسانههاي استان همه شاهد بودند که حداقل 3 امتياز از سايپا گرفته شده است اما شاهد چنين حمايتي نبوديم، در حالي که همه بايد مسئولانهتر و حساستر برخورد کنند.