ديدار دو تيم فوتبال سايپا و فولاد خوزستان امروز برگزار ميشود.

به گزارش فارس، هيئت فوتبال استان البرز اعلام کرد ساعت 21 شب گذشته نشستي در استانداري براي تعيين تکليف ديدار دو تيم سايپا و فولاد خوزستان برگزار شد و در نهايت مقرر شد ديدار دو تيم طبق اعلام برنامه قبلي ساعت 15 روز شنبه ( امروز) در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شود.

اين در حالي است که اداره هاي استان البرز براي پيشگيري از تشديد آلودگي تعطيل اعلام شده است.