مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: اگر کيروش درباره مصاحبه با شبکههاي بيگانه توضيح ندهد از او به فيفا شکايت ميکنيم.

محمد رويانيان در گفتگو با خبرنگار فارس در واکنش به اظهارات کارلوس کيروش درباره پرسپوليس در رسانههاي بيگانه اظهارداشت: بايد هميشه از حق پرسپوليس دفاع کنم تا اين تيم در آرامش به اهداف خود برسد. با توجه به صحبتهاي کيروش در يک رسانه بيگانه که به اطلاع من رساندهاند، بايد اين را اعلام کنم اگر سرمربي تيم ملي ايران ظرف 72 ساعت آينده درباره صحبتهايش در رسانههاي بيگانه درباره پرسپوليس توضيح ندهد آنوقت ما اين موضوع را به صورت قانوني پيگيري ميکنيم.

وي افزود: ما دوست داريم کيروش موضع رسمي خود را اعلام کند در غير اين صورت ما هم در بيانيهاي مشکل اصلي پرسپوليس و تيم ملي ايران را شفاف به اطلاع مردم ايران خواهيم رساند، حرفهايي که شايد تا امروز بر روي آن چشم پوشي شده است.

رويانيان ادامه داد: اين حق ماست که اگر ايشان جواب قانع کنندهاي براي ما نداشت موضوع را از طريق فيفا يا مراجع قانوني پيگيري کنيم تا همهچيز مشخص شود، هر کسي نبايد درباره هرچيزي که دلش ميخواهد صحبت کند. ظرف 72 ساعت آينده او بايد در مورد مصاحبه اخيرش توضيح دهد.

وي در پايان در مورد نايب قهرماني تيم کشتي پرسپوليس جويبار در ليگ برتر نيز گفت: اين قهرماني را به ثامنيها تبريک ميگويم اما به داوري مسابقه فينال اعتراض داريم و اين موضوع را پيگيري خواهيم کرد، برخي اوقات پهلوانها هم اشتباهي ميکنند و در فينال کشتي کمي غلام محمدي بر اثر دلسوزي اشتباهاتي کرده که بايد شأن و حرمت او حفظ شود.