مهاجم آرژانتيني رئال مادريد همچنان در انتظار تمديد قراردادش با قهرمان فصل گذشته لاليگا است.

گونزالو هيگواين پس از دو ماه نيمکتنشيني به دليل مصدوميت همسترينگ در آستانه بازگشت به زمين مسابقه قرار دارد.

به گزارش فارس،پيشبينيهاي زيادي درباره قرارداد فعلي مهاجم آرژانتيني رئال مادريد و تمديد آن مطرح شد که سال گذشته درخصوص آن صحبت شده است.

بر اساس قرارداد فعلي هيگواين با رئال مادريد، 80 درصد مبلغ حقوق ماهيانه و 20 درصد مابقي از حق انتشار تصويرش پرداخت شده است.

علاوه بر اين بر خلاف اکثر بازيکنان تيم اصلي رئال مادريد، هيگواين اولين بخش حقوقش را در شروع ژانويه دريافت نميکند. هنگامي که قرارداد وي چند سال پيش تمديد شد، تصميم گرفته شد تا به دليل مسائل مالياتي وي در چند روز پاياني سال اين مبلغ را دريافت کند.

حقوق فعلي هيگواين شامل دو پرداخت حدود 3 ميليون يورو پيش از پرداخت ماليات است. و با 20 درصد حاصل از حق انتشار تصويرش بيشتر هم ميشود. اين توافقي است که ميان باشگاه و اين بازيکن صورت گرفته است.