سرمربي تيم فوتبال آلومينيوم گفت: فکر ميکنم تيم نفت آمده بود تا بازي ما را خراب کند.

اکبر ميثاقيان پس از تساوي بدون گل آلومينيوم برابر نفت تهران عنوان کرد: با وجود آنکه بازيکنان خود را در اختيار نداشتيم اما بازي خوبي را انجام داديم. تک تک بازيکنان وظايف خود را به خوبي انجام دادند، اما فکر ميکنم فوتبالي در اين ديدار شاهد نبوديم. دائم بازي درگيرانهاي بود و موقعيتي روي دروزاهها خلق نشد.

وي ادامه داد: يک موقعيت ما به وجود آورديم و يک فرصت هم نفتيها روي دروازه خلق کردند. فکر کنم نفتيها آمده بودند بازي ما را خراب کنند به آنها هم تبريک ميگويم. ما در اين ديدار به برد احتياج داشتيم اما اينگونه نشد.

سرمربي تيم فوتبال آلومينيوم در مورد غيبت بازيکنانش خاطرنشان کرد: به هر حال نبود بازيکنانم تاثير گذار بود اما نميخواهم اين نتيجه را توجيه کنيم. در فاصله 4 روز نميتوانستيم بازيکنان را آماده کنيم و کار سختي داشتيم. بازيکنان جديد هم خوب بازي کردند.

ميثاقيان در مورد اينکه بازيکنان بومي در اين تيم بازي کردند گفت: فرقي نميکند چه بازيکني به ميدان برود. همه براي موفقيت تيم تلاش ميکنند و همه ايراني هستيم. خوشحالم که در اين بازي بازيکنان بومي به ميدان رفتند اما در فوتبال حرفهاي چنين مسائلي مطرح نميشود و فرقي نميکند.

وي در مورد محروميت تيغنورد گفت: باشگاه در اين مورد تصميم ميگيرد و بايد از مسئولين باشگاه بپرسيد اما فکر ميکنم با توجه به اينکه در گذشته نيز چنين اتفاقاتي رخ داده بود و بازيکنان بخشيده شده بودند حقش نبود اين گونه تنبيه شود و بازي نکردن امروز کمي سختگيرانه بود.

سرمربي تيم فوتبال آلومينيوم در مورد برخوردش در جريان بازي با غفوري در کنار خط يادآور شد: برخوردم غير عمدي بود و از همين جا عذرخواهي ميکنم؛ متوجه او نشدم.

ميثاقيان در مورد اينکه تيمش استرس سقوط دارد، يادآور شد: تيمهايي که پايان جدول هستند وضعيتشان اينگونه است. اگر بخواهيم بگوييم غير از اين است دروغ گفتهايمف اما مطمئن هستم ما در ليگ برتر ميمانيم زيرا روز به روز بهتر ميشويم. نوسانات ما به اين دليل است که تغييراتي داشتهايم.