نکونام و رحمتي در ورزشگاه فولادشهر به شايعه قهر با يکديگر پايان دادند.

ديدار تيمهاي ذوب آهن و استقلال در حالي برگزار ميشود که قبل از شروع مسابقه تماشاگران تيم استقلال با شعار «سيد نکو را بردار و بيا» از 2 بازيکن ملي پوش تيم استقلال خواستند به سمت آنها بروند. مهدي رحمتي نيز دست جواد نکونام را گرفت و به سمت طرفداران استقلال رفت و اين دو براي آنها دست تکان دادند با اين حرکت اين 2 نفر به شايعه قهر با يکديگر پايان دادند.

* بازيکنان تيم ذوب آهن با بنري وارد زمين شدند که روي آن نوشته شده بود «سلامتي در گرو هواي پاک»

* نزديک به 5 هزار نفر از مسابقه دو تيم ديدن ميکنند که طرفداران ذوب آهن کمي بيشتر از طرفداران استقلال هستند.

* محمدرضا خلعتبري بازيکن اسبق تيم ذوب آهن و کنوني تيم سپاهان در ميان طرفداران ذوب آهن نشسته و بازي دو تيم را تماشا ميکنند.

* بازيکنان دو تيم قبل از شروع مسابقه براي همدردي با مديرعامل باشگاه ذوب آهن يک دقيقه سکوت کردند بازيکنان ذوب آهن نيز با نوارهاي مشکي رنگ بر روي پيراهنهاي خود وارد زمين شدند.

* قبل از آغاز بازي امير قلعه نويي به سمت فرهاد کاظمي رفت و البته پس از خوش و بش با وي با تمام نيمکتنشينان تيم ذوب آهن دست داد. مهدي رجبزاده، محمد سلسالي و محسن بياتينيا نيز به سمت نيمکت استقلال رفته و با اعضاي اين تيم خوش و بش کردند.

* حضور افراد متفرقه در جايگاه خبرنگاران باعث ناراحتي اهالي رسانه شد و آنها نسبت به اين موضوع واکنش نشان دادند. ديدار دو تيم تا دقيقه33 با نتيجه بدون گل در جريان است.