سرمربي تيم فوتبال خوزستان گفت: گرفتن يک امتياز در خانه حريف براي ما خوب است.

حسين فرکي پس از تساوي يک بر يک برابر سايپا در نشست خبري اظهار داشت: اين مسابقه باب ميل من نبود و بازي دلچسبي را شاهد نبوديم. تصور ميکردم با توجه به انگيزه دو تيم بازي بهتري را شاهد باشيم. در نيمه اول بازي متعادلي را شاهد بوديم و در نيمه دوم فکر ميکردم ما سوار بر بازي باشيم که اين طور نشد و سايپا بهتر بازي کرد. با اين حال مساوي در خانه حريف خوب است.

وي ادامه داد: ما از 2 بازي 4 امتياز گرفتهايم يعني در بازي خانگي پيروز شدهايم و در خارج از خانه هم مساوي کردهايم. که اين روند خوبي است. در دقيقه 12 برخلاف جريان بازي گل خورديم اما بعد از گل سايپا بهتر بازي کرد و ما گل زديم. من از عملکرد بازيکنان راضي هستم و گرفتن يک امتياز در خانه حريف خوب است. 13 هفته است که نباختهايم.

وي افزود: انتظارات از فولاد بالا رفته است که در ابتداي فصل چنين وضعيتي نبود و همين انتظارات فشار رواني روي بازيکنان ما ايجاد ميکند. بايد تمرکز بيشتري داشته باشيم و با تلاش بيشتري کارمان را ادامه دهيم.