معاون حقوقي پرسپوليس، گفت: با هر اظهارنظر خلاف واقع و کذبي که بر خلاف منافع تيم و باشگاه باشد، برخورد ميکنيم.

محمود سالارکيا در گفت و گو با سايت باشگاه پرسپوليس، در مورد اظهارات فرشاد پيوس مبني بر اينکه بگوويچ را دلالها به پرسپوليس آوردهاند، گفت: اين ادعاها کذب محض است و به هيچ عنوان صحت ندارد و يحيي گل محمدي شخصا با بگوويچ تماس گرفته و سرمربي تيم پس از موافقت اوليه اين مربي کروات موضوع را با آقاي رويانيان مطرح کرده و در پي موافقت باشگاه، سرپرست تيم با بگوويچ مذاکره کرده و توافقات حاصل شده است. بنابراين چنين اداعايي از پايه و اساس کذب است و نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي به حساب مي آيد.

وي افزود: ما از آنهايي که در گذشته عضو تيم پرسپوليس بودند، انتطار داريم در شرايطي که پرسپوليس با کادر فني جديد روند خوبي را در پيش گرفته از تيم حمايت کنند و اگر هم حمايت نمي کنند دست به نشر اکاذيب و تخريب نزده و زمينه ساز برهم زدن آرامش تيم نشوند.

سالارکيا تصريح کرد: اين مسايلي که مطرح شده به هيج عنوان صحت ندارد و اتهامي است که به مربي و باشگاه وارد شده، باشگاه اين حق را براي خود قائل است تا اين مسايل را رصد کرده و آن را از طريق مراجع قضايي يا انضباطي پيگيري کند. در حال حاضر هيچ برنامهاي نداريم ولي در صورتي که لازم باشد ما آمادگي آن را داريم که اين موضوع را پيگيري کنيم.