شالکه و هانوفر در ديداري پاياپاي به تساوي دو بر دو دست يافتند.

ابتدا تیمو پوکی در دقیقه 26 اولین گل خود را در بوندسلیگا زد و شالکه را پیش انداخت. اما سپس کریاکاس پاپادوپولوس در دقیقه 29 با پاسی اشتباه به دروازهبان توپ را وارد دروازه خودی کرد و بازی به تساوی کشیده شد.
محمد آبدلاوه در دقیقه 59 با ضربه سر هانوفر را پیش انداخت اما پوکی در دقیقه 73 گل دوم خود را هم زد و بازی را به تساوی کشاند.
شالکه و هانوفر با 22 و 19 امتیاز پنجم و ششم هستند.