اين حضور در زمين يک واکنش ماورايي به تصميمات عجيب مورينيو بود. مربي اي که مشخص نيست چگونه ادان را به کاسياس ترجيح مي دهد.

آنتوني آدان ، دروازه بان دوم رئال که امروز بازهم به جاي کاسياس در دروازه رئال قرار گرفته بود با اشتباهي عجيب دوباره جاي خود را به کاسياس داد.

به گزارش گل ، آدان بعد از گلزني بازيکنان رئال در ابتداي مسابقه روي يک پاس به عقب دستپاچه عمل کرد وبا تکلي مبتديانه مهاجم سوسيه داد را در محوطه جريمه سرنگون کرد که داور با تصميمي کاملا سختگيرانه او را اخراج کرد.

با اين اخراج ايکر کاسياس از روي جاي سرد خود روي نيمکت بلند شد و با طمانينه جاي آدان به زمين آمد. در اين لحظات قيافه مورينيو ديدني بود . مربي اي که حالا سعي در روحيه دادن به کاسياسي داشت که توسط خودش درهم شکسته شده بود.

کاسياس که با دلداري دادن با آدان به زمين آمده بود در اولين حرکت بر خلاف جهت حرکت کرد و سوسيه داد از روي نقطه پنالتي گل مساوي رازد.

اين حضور در زمين يک واکنش ماورايي به تصميمات عجيب مورينيو بود. مربي اي که مشخص نيست چگونه ادان را به کاسياس ترجيح مي دهد.او امروزاز طرف هوادرارن رئال هم مورد هدف شعارهاي تند آنها قرار گرفت.