در ديدارهاي امشب لاليگا نتايج زير به دست آمده است:

گرانادا صفر – راسینگ سانتاندر صفر

اخراج: ناهوئلپان (88) از راسینگ


ساراگوسا 2 – اسپورتینگ خیخون 2

گلها: بوتیا (28، گل به خودی) و پوستیگا (90) برای ساراگوسا، بارال (30 و 43) برای خیخون


اسپانیول صفر – ویارئال صفر

اخراج: فورلین (75) از اسپانیول


رایو وایکانو 4 – رئال سوسیهداد صفر

گلها: پیتی (12، پنالتی)، میچو (49 و 62)، تراشوراس (73)

اخراج: مارتینس (11) از سوسیهداد