مهاجم چلسي ستاره آرژانتيني بارسلونا را بازيکني توصيف کرد که از سياره مريخ آمده است.

به نقل از فيفا، فرناندو تورس در آستانه مراسم انتخاب مرد سال فوتبال جهان که امشب در زوريخ برگزار ميشود اظهار داشت: نميتوانيد هيچ کس را با مسي مقايسه کنيد. کريستيانو رونالدو فوتباليست بزرگي است اما مسي از مريخ آمده است.

وي ادامه داد: او ميتواند با توپ حتي سريعتر از زماني که توپ را در اختيار ندارد، بدود و مثل اين است که ورزش ديگري انجام ميدهد.

مهاجم چلسي خاطرنشان کرد: انجام کاري که مسي در آن سرعت انجام ميدهد تقريبا غير ممکن است.

ساموئل اتوئو نيز در اين باره گفت: مسي مثل مايکل جردن در بسکتبال، اسطوره رشته ورزشي خودش است.

وي ادامه داد: افراد بسيار کمي در تاريخ توانستهاند مثل مسي و جردن در رشته خود اسطوره شوند. براي کساني که ميخواهند با موفقيتهاي مسي رقابت کنند متأسفم، زيرا اين کار غيرممکن است.

اتوئو گفت: مسي منحصر به فرد است. او نه تنها گلهاي زيادي ميزند، بلکه گلهاي زيباي زيادي هم ميزند که هر يک بهتر از ديگري است.

لوئيز فيليپه اسکولاري نيز به تمجيد از مسي پرداخت و گفت: آکادمي سلطنتي اسپانيا بايد کلمات جديدي براي کاري که مسي در زمين انجام ميدهد پيدا کند.