آرای کاپیتانهای تیمهای ملی هم در توپ طلا مشخص شد.


سایت گل – رأی چند کاپیتان تیمهای ملی در دور قبلی توپ طلا اعلام شد.

این آرا به این ترتیب است:
جیجی بوفون: پیرلو، مسی و رونالدو
فیلیپ لام: اینیستا، مسی و رونالدو
هوگو یوریس: مسی، فالکائو و دروگبا
ایکر کاسیاس: راموس، رونالدو و چابی