مسئولان باشگاه پرسپوليس پس از جلسه فردا با مندز تکليف نهايي او را مشخص ميکند.

با اعلام رويانيان مديرعامل باشگاه در هفته گذشته مندز مربي دروازهبانان سابق داماش به پرسپوليس پيوست. اين مربي پس از بازگشت از برزيل و گذراندن تعطيلات شب گذشته در اردوي پرسپوليس شرکت کرد.
پس از صحبتهاي انجام شده بين او گلمحمدي و مسئولان باشگاه مقرر شد در جلسهاي که فردا پس از بازي با نفت بين مندز و رويانيان برگزار خواهد شد تکليف نهايي اين مربي مشخص شود. يکي از مسئولان باشگاه پرسپوليس در گفتوگو با فارس گفت: با توجه به بازي امروز با نفت الان نبايد در مورد او صحبت کرد اما در جلسهاي که فردا برگزار خواهد شد، تکليف نهايي مندز مشخص ميشود. البته اختلاف نظرهاي کوچکي وجود دارد که با توجه به درخواست کادر فني حل خواهد شد.
اين در شرايطي است که درخشان سرمربي داماش حضور مندز در پرسپوليس را منتفي اعلام کرد.