پس از دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و نفت تهران در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی، محمد منصوری و ووریا غفوری از تیم فوتبال نفت تهران و مهدیمهدویکیا و پروویچ از پرسپولیس تست دوپینگ دادند.