رضا نورمحمدی در مورد حضورش به صورت ثابت در دیدار امروز مقابل نفت تهران، گفت: تمام بازیکنان با یکدیگر دوست و صمیمی هستند و برایمان موفقیت تیم در اولویت قرار دارد. فرقی نمیکند چه کسی در میدان حضور پیدا میکند و تمام تلاشمان را میکنیم تا در هر بازی که به میدان میرویم بهترین عملکرد را ارائه دهیم.وی در مورد پیروزی 4 بر یک پرسپولیس مقابل نفت تهران، اظهار داشت: با وجود اینکه گل زودهنگامی را دریافت کردیم خیلی زود به بازی بازگشتیم و توانستیم از موقعیتهایمان استفاده کنیم. خدا را به خاطر این نتیجه شکر میکنم و امیدوارم روندمان را ادامه دهیم.