با اعلام گلمحمدي حضور مربي دروازهبانهاي داماش در پرسپوليس منتفي شد.


به گزارش فارس، مسئولان باشگاه پرسپوليس براي به خدمت گرفتن مندز مربي دروازهبانهاي داماش با او به توافقاتي رسيدند اما پس از جلسه روز گذشته و با توجه به اينکه اين مربي تا امروز وقت داشت که در تمرينات حضور پيدا کند اما غيبت کرد، گلمحمدي اعلام کرد که حضور مندز در پرسپوليس منتفي شد. قرمزپوشان با يک گزينه ديگر براي اين پست وارد مذاکره شدند.