سازمان ليگ فوتبال حرفهاي برنامه هفتههاي بيست و چهارم تا بيست و هفتم ليگ برتر و ديدارهاي معوقه را اعلام کرد.

به گزارش فارس، سازمان ليگ حرفهاي فوتبال ايران برنامه هفتههاي بيست و چهارم تا بيست و هفتم ليگ برتر و ديدارهاي معوقه را به شرح زير اعلام کرد؛

هفته بيست و چهارم ؛ گراميداشت ولادت پيامبرگرامي اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و آغاز دهه فجر

سه شنبه 10/11/91

ملوان ـ داماش 15:30 ورزشگاه تختي انزلي

مس ـ آلومينيوم 15:30 ورزشگاه امام علي کرمان

راه آهن ـ سايپا 15:30 ورزشگاه اکباتان تهران

نفت آبادان ـ گهر 15:30 ورزشگاه تختي آبادان

صباي قم ـ تراکتورسازي 15:30 ورزشگاه يادگار امام

ذوب آهن ـ نفت تهران 15:30 ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

فجرشهيد سپاسي ـ سپاهان 15:30 ورزشگاه دستغيب شيراز

پيکان ـ استقلال - متعاقباً اعلام ميشود

چهارشنبه 11/11/91

پرسپوليس ـ فولاد خوزستان 16:50 ورزشگاه آزادي تهران

برنامه هفته بيست و پنجم ؛ گراميداشت ولادت پيامبرگرامي اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و آغاز دهه فجر

يکشنبه 15/11/91

گهردورود ـ صباي قم 15 ورزشگاه تختي دورود

جمعه 20/11/91

تراکتورسازي ـ ملوان 15:30 ورزشگاه يادگار امام تبريز

فولاد خوزستان ـ ذوب آهن 15:30 ورزشگاه تختي اهواز

استقلال ـ راه آهن 17 ورزشگاه آزادي تهران

سپاهان ـ نفت آبادان 15:30 ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

شنبه 21/11/91

داماش ـ فجرشهيد سپاسي 15:30 ورزشگاه شهيد عضدي رشت

آلومينيوم ـ پيکان 15:30 ورزشگاه خليج فارس بندرعباس

سايپا ـ مس کرمان 15:30 ورزشگاه انقلاب کرج

نفت تهران ـ پرسپوليس --- متعاقباً اعلام ميشود

برنامه هفته بيست و ششم ؛ گراميداشت ولادت پيامبرگرامي اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و آغاز دهه فجر

جمعه 27/11/91

ملوان ـ فولاد خوزستان 16 ورزشگاه تختي انزلي

نفت آبادان ـ آلومينيوم 16 ورزشگاه تختي آبادان

پيکان ـ سايپا 16 ورزشگاه تختي تهران

ذوب آهن ـ مس کرمان 16 ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

فجر شهيد سپاسي ـ استقلال 15 ورزشگاه حافظيه شيراز

يکشنبه 29/11/91

راه آهن ـ داماش 16 ورزشگاه اکباتان تهران

گهر دورودـ تراکتورسازي 15 ورزشگاه تختي دورود

پرسپوليس ـ سپاهان 17:15 ورزشگاه آزادي تهران

سهشنبه 1/12 /91

صباي قم ـ نفت تهران 15:30 ورزشگاه يادگار امام قم

برنامه هفته بيست و هفتم ؛ گراميداشت ولادت پيامبرگرامي اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و آغاز دهه فجر

پنجشنبه 3/12/91

تراکتورسازي ـ فجر 16 ورزشگاه يادگار امام تبريز

سپاهان ـ ملوان 16 ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

استقلال ـ نفت آبادان 17:15 ورزشگاه آزادي تهران

جمعه 4/12/91

سايپا ـ ذوب آهن 16 ورزشگاه انقلاب کرج

فولاد خوزستان ـ پيکان 16 ورزشگاه تختي اهواز

آلومينيوم ـ پرسپوليس 15:30 ورزشگاه خليج فارس بندرعباس

شنبه 5/12/91

نفت تهران ـ گهر 16 ورزشگاه شهيد دستگردي تهران

مس کرمان ـ راه آهن 15:30 ورزشگاه امام علي کرمان

داماش ـ صباي قم 16 ورزشگاه شهيد عضدي رشت

برنامه هفته بيستم (معوقه) ؛ گراميداشت ايام پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ايران

يکشنبه 15/11/91

پيکان ـ داماش 15:30 ورزشگاه تختي تهران

سه شنبه 24/11/91

راه آهن ـ سپاهان 15:30 ورزشگاه اکباتان تهران

چهارشنبه 25/11/91

پرسپوليس ـ گهر دورود 17:10 ورزشگاه آزادي تهران