به نظر ميرسد قرار نيست استقلال رنگ آرامش را ببيند. طي روزهاي گذشته بحثهاي ايجاد شده در مورد کاپيتاني و جدايي نکونام آنقدر ادامهدار بود که هر روز شاهد مصاحبههاي مختلف در اين خصوص بوديم.

به نظر ميرسد قرار نيست استقلال رنگ آرامش را ببيند. طي روزهاي گذشته بحثهاي ايجاد شده در مورد کاپيتاني و جدايي نکونام آنقدر ادامهدار بود که هر روز شاهد مصاحبههاي مختلف در اين خصوص بوديم.
اما ديروز اتفاق ديگري رخ داد که ميتواند بازي استقلال در ديدار امروز جامحذفي مقابل تيم ابومسلم را تحت تاثير قرار دهد. جريان از اين قرار بود که فرزاد حاتمي پس از حضور در تمرين بر سر جاي پارک اتومبيلش جروبحثي با يکي از ليدرهاي استقلال داشت و بحث آنها آنقدر کشدار شد که برخي بازيکنان مجبور شدند وساطت کنند تا بازيکن و ليدر معروف استقلال به جريان خاتمه بدهند ولي اين پايان قضايا نبود.
چند دقيقه قبل از شروع تمرين، وقتي بازيکنان از رختکن خارج شدند در عين ناباوري فرزاد حاتمي و ليدر استقلال را در حال کتککاري با يکديگر ديدند. بدين ترتيب صحنه بسيار زشتي رقم خورد. چند تن از بزرگترهاي استقلال سريعا دخالت کردند و به سختي دو سوي دعوا را از هم جدا کردند ولي ادامه ماجرا سبب خروج قلعهنوعي از رختکن شد و پس از آن همه چيز آرام شد.
قلعهنوعي از جريان خبر نداشت موضوع را از ماجدي سئوال کرد که سرپرست استقلال اعلام داشت : اتفاق خاصي نبوده است. » فرزاد حاتمي در مورد اين درگيري به خبرنگار روزنامه 90 ميگويد: «اتفاق خاصي نبود و لطفا در شرايط حساس استقلال به آن دامن نزنيد. آن فرد که فقط يکي دوبار او را ديدهام به من بيادبي کرد و جواب آن را گرفت و جريان هم تمام شد.»