هافبک صربستاني تيم فوتبال پرسپوليس معتقد است تفاوت زيادي بين فوتبال ايران و اروپا وجود ندارد زيرا اين ورزش در همه کشورها پيشرفت کرده است.
"مارکو پروويچ" در مورد هماهنگي زودهنگامش با شرايط فوتبال ايران، ضمن بيان مطلب فوق گفت: تجربه بازي در کشورهاي مختلف از جمله سوئيس و آمريکا را دارم، به همين خاطر ميتوانم خودم را با شرايط جديد وفق بدهم. ضمن اينکه اگر شما بدانيد چطور فوتبال بازي کنيد، هماهنگ شدن با بازيکنان تيم جديد چندان سخت نيست.

وي با ابراز خوشحالي از اينکه ميان سرخپوشان به عنوان يک بازيکن محبوب شناخته ميشود، درباره تفاوت سطح کيفي فوتبال ايران با ساير کشورها تاکيد کرد: تفاوت زيادي بين فوتبال ايران و اروپا مطرح نيست! امروزه فوتبال در همه جاي دنيا قوي و حرفهاي شده و نميتوان فرق چنداني ميان کشورها قائل شد.

هافبک پرسپوليس در پايان در خصوص احتمال تمديد قراردادش با پرسپوليس براي فصل بعد هم گفت: سعي ميکنم در زندگيام بازي به بازي برنامه داشته باشم و زود است که از الان براي فصل بعد تصميم بگيرم.