بيستم تير سال 76 دربي در حالي برگزار شد كه در دقيقه 15 آن سوت بازي به نشانه اعلام خداحافظي فرشاد پيوس به صدا درآمد.

به گزارش شفاف فرشاد پیوس در گفتگو با شرق پیرامون حمید استیلی گفت:


  • ميگويند چهار سال هم براي پرسپوليس زحمت كشيده است، البته پولش را گرفته. بازيكناني به نظرم زحمت كشيدند كه بدون پول براي تيم كار كردند مثل دهه 60. من دو بار با حميد تلفني صحبت كردم، به او مشورت دادم و گفتم اگر انتقادي هم ميكني از سر دلسوزي است. در خيابان مردم از من ميخواهند اين انتقادها را در رسانهها انجام دهم. ما موقعي كه تيم ميباخت تا سه ساعت از رختكن بيرون نميآمديم. الان بعد از باخت سريع سوار ماشين ميشوند و ميروند به كارهاي شخصي خود برسند.


  • حميد استيلي كه فكر كنم رفتني است. اما اين تيم با هر مربي ديگري بهتر از چهارم نخواهد شد، چون پايه و اساس تيم خراب است. حميد استيلي اختيارات زيادي ندارد. حتي دستيار چندينساله او را عوض كردند و هيچ اعتراضي نكرد. استيلي با سعيد عزيزيان سالها در تيمهاي مختلف كار كرده، اما با يك تلفن او را از كار بركنار كرد. استيلي در رفاقت كم آورد.


  • استیلی استعفا نداده چون قرارداد دوساله بسته و 700 ميليون پول ميتواند بگيرد. اگر استعفا دهد، اين پول را از دست خواهد داد. او فقط براي پول مانده است. مربياي كه اختيار دستيارانش را ندارد، به چه دليل به غير پول بايد مانده باشد. اصلا حميد اشتباه كرد كه پرسپوليس آمد، آن هم با اين وضعيت.