گزارش تمرين امروز پرسپوليس

تمرين تيم فوتبال پرسپولس امروز با حضور رضا ترابيان برگزار شد.

تمرين امروز تيم فوتبال پرسپوليس از ساعت 11:30 دقيقه در ورزشگاه درفشيفر آغاز شد.
در اين تمرين که پشت درهاي بسته بود، رضا ترابيان بازيکن سابق قرمزپوشان که يکي از گزينههاي گلمحمدي براي حضور در کادر فني است، حضور داشت.

* ترابيان با بازيکناني مانند کريمي و مهدويکيا به خوش وبش گرمي پرداخت.

* کريم باقري و ادموند بزيک که در تمرين روز گذشته غايب بودند، در تمرين امروز حضور داشتند و همپاي ساير بازيکنان به تمرين پرداختند.

* نيلسون و نوري نيز با رفع مصدوميت جزئيشان، همراه با تيم تمرين کردند.

* کادر پزشکي پرسپوليس با توجه به سرماي شديد هوا در تهران، تدابيري ويژه براي جلوگيري از سرماخوردگي قرمزپوشان در نظر گرفت. پوشش بازيکنان در تمرينات بارها از سوي کادر پزشکي به آنها گوشزد شد.

* علي کريمي به دليل مصدوميت از ناحيه عضله پشت پا، در تمرين امروز شرکت نکرد و به آب درماني پرداخت. همين موضوع باعث نگراني کادر فني پرسپوليس شد.

* پرسپوليسيها آخرين تمرين خود را قبل از ديدار با صبا ظهر فردا در تهران دنبال ميکنند و سپس بعد از صرف ناهار در هتل المپيک، با يک دستگاه اتوبوس براي ديدار مقابل صبا راهي قم خواهند شد.