زیباترین گل 2012 جهان از نظر فیفا و برنده جایزه پوشکاش توسط میروسلاو استوچ هافبک اسلواک فنر باغچه

http://www.yjc.ir/fa/news/4227944/فیلم