سایت گل – این صحنه ای آشنا در نشستهای خبری منچسترسیتی شده. روزنامهنگاران منتظر مینشینند، روبرتو مانچینی وارد میشود، روی صندلی مینشیند و بلافاصله پرسشی درباره ماریو بالوتلی از او میپرسند.

اما مانچینی روز جمعه واکنشی متفاوت نشان داد. خبرنگار اسکای اسپورتس حتی نتوانست سوالش درباره بالوتلی را تمام کند که مانچینی پاسخ داد: «به درک!»
او سپس که آرامتر شد گفت: «نه، خبرها درباره جدایی او صحت ندارد. من بسیار، بسیار از بالوتلی راضیام.»
بالوتلی دوشنبه در تیم زیر 21 سالههای سیتی به شکلی عجیب به میدان رفت و دو گل زد تا این تیم بلکبرن را ببرد. مانچینی گفت: «دلیلش این بود که نیاز به بازی کردن داشت. 40 روز بازی نکرده بود و نیاز داشت. او عالی تمرین کرده بود و امیدوارم امسال برایش متفاوت باشد.»