مسئولان باشگاه پرسپوليس و آلومينيوم و هرمزگان در جلسه با يکديگر براي پيوستن زايد به آلومينيوم به توافق رسيدند.

مسئولان باشگاه پرسپوليس پس از اينکه ايمون زايد مهاجم اين تيم درخواست کرد به دليل مشکل خانوادگي قصد ترک ايران را دارد با وي در چند جلسه به توافق مالي رسيدند تا اين بازيکن از پرسپوليس جدا شد اما در تفاهمنامهاي که بين پرسپوليس و زايد امضا شد چند شرط نيز براي مهاجم سابق قرمزپوشان گذاشته شد که يکي از آنها اين بود که زايد حق ندارد بدون رضايت پرسپوليس در هيچ تيم ايراني حضور يابد و قراردادش را بدون اطلاع پرسپوليسيها ببندد. از همين رو مسئولان باشگاه آلومينيوم هرمزگان پس از اينکه قصد جذب زايد را داشتند در نامه و جلسهاي با مسئولان باشگاه پرسپوليس شرکت کردند و مجوز رسمي انتقال زايد به آلومينيوم را گرفتند.

پرسپوليسيها که کمي به دليل خلف وعده زايد ناراحت هستند، ديداري را با مدير برنامههاي رسمي اين بازيکن داشتند تا ببينند چه اتفاقي افتاده که اين بازيکن پس از جواب منفي اماراتيها به ايران آمدهاست.

آنها متوجه شدند زايد حتي مشکلاتي با مدير برنامههاي خود دارد و به همين دليل يک فيزيوتراپ سابق پرسپوليس کارهاي انتقال او به آلومينيوم هرمزگان را انجام داده است.