کميته انظباطي فدراسيون فوتبال فرانسه نتوانست ثابت کند که ضربه زلاتان ابراهيموويچ، ستاره پاري سن ژرمن، به سر دژان لورن، بازيکن ليون، عمدي نبوده و به همين دليل محروميتي براي اين بازيکن در نظر نگرفت.

ديدار دو تيم حدود يک ماه قبل برگزار شد و ضربه زلاتان جنجال هاي زيادي به وجود آورد. حتي ژان ميشل اولا، رئيس باشگاه ليون، خواستار محروميتي سنگين براي ستاره سوئدي پاريسي ها شد.

روز گذشته جلسه رسيدگي به اين پرونده برگزار شد و بعد از شنيدن صحبت هاي طرفين، تصميم گرفته شد که جريمه اي براي زلاتان در نظر گرفته نشود.

در بيانيه اي که توسط فدراسيون فوتبال فرانسه منتشر شده، آمده است:" بعد از شنيدن صحبت هاي بازيکن و نماينده باشگاه پاري سين ژرمن، خواندن گزارش داوري و بررسي مجدد تصاوير ويدئويي، کميته به اين نتيجه رسيد که نمي توان با قطعيت گفت که متهم به عمد به بازيکن حريف ضربه زده و به همين دليل، مدرکي براي تنبيه بازيکن وجود ندارد."

زلاتان در 16 ديداري که اين فصل براي پاري سن ژرمن انجام داده، 18 گل به ثمر رسانده و عدم محروميت او، خيال آنچلوتي را راحت کرد.