کاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس گفت: بيش از عنواني که به دست آمده، آراي تک تک هواداران پرسپوليس است که براي من ارزش دارد و باعث افتخار و مباهات است.

مهدي مهدويکيا که از سوي فدراسيون جهاني آمار و تاريخ فوتبال به عنوان دومين بازيکن محبوب جهان در سال 2012 انتخاب شد، افزود: اين عنوان به خاطر رأي هموطنانم براي من مهم است و ارزشمندتر از آن تک تک آراي هواداران است که من را شايسته ديدند و تک تک رأيها باعث افتخار و مباهات من است.

وي ادامه داد: من از تمام مردم ايران بويژه هواداران پرسپوليس تشکر ميکنم. آنها همواره در چنين مواقعي کنار ما هستند و به ما لطف دارند.

مهدويکيا در پايان درباره مصدوميت خود به سايت باشگاه پرسپوليس گفت: در حال حاضر پايم هنوز ورم دارد. منتظرم اين التهاب فروکش کند تا بعد پزشکان با معاينات تشخيصي، طول درمان را مشخص کنند.