سعيد شيريني ميگويد نبايد قبل از داربي با مطرح کردن مسايل سالهاي گذشته آرامش را از دو تيم بگيريم.
سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس در حاشيه تمرين امروز (دوشنبه) اين تيم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ديروز تيم ما برابر صبا بازي خيلي خوبي را انجام داد و ميتوانستيم با استفاده از موقعيتهاي خوبمان بازي را ببريم. کريم انصاري فرد از بهترين مهاجمان ايران است. مگر ميشود دروازه خالي را به بيرون بزند. مطمئن باشيد که در آن صحنه کيفيت بد زمين باعث از دست رفتن موقعيت شد.

شيريني درباره شعارهايي که در يکي، دو بازي گذشته عليه رويانيان سر داده شده بود، گفت: من هميشه اين را از ليدرهاي تيم خودم خواستهام که به هيچ کس بياحترامي نکنند و مي بينيد که در بازيهاي ما اصلا اين اتفاقات رخ نميدهد. متاسفانه در بازي ديروز هم تماشاگران تيم حريف شروع به شعار دادن عليه کريمي کردند، اما نقطه ضعف هواداران ما کريمي است، چرا که محبوبيت زيادي دارد و همه روي او حساس هستند. ما بايد جلوي اين گونه شعارها را بگيريم و اجازه ندهيم که به يک اپيدمي در فوتبال ما تبديل شود. شعارهايي که عليه رويانيان داده شده، اصلا خود جوش نبوده و براي ثابت کردن اين موضوع ميتوان خيلي راحت اسناد را به دست آورد.

سرپرست پرسپوليس همچنين درباره صحبتهاي سعيد فائقي که با اشاره به داربي سال 78 گفته بود از استقلاليها خواهش کردم به پرسپوليس گل نزنند، گفت: نبايد قبل از داربي چنين مسايلي را مطرح کنند که از جوانمردي به دور است. بايد بگذاريم داربي با آرامش کامل برگزار شود و نبايد به گذشته برگرديم. ما هم ميتوانيم بگوييم در بازي رفتمان با استقلال چه اتفاقاتي افتاد، اما اين کار را نميکنيم.

وي درباره احتمال خروج تاج از هيات مديره پرسپوليس به دليل حضور در فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ گفت: ما تاج را خيلي دوست داريم، او يکي از مثبت ترين افرادي بود که با ما کار کرد و همکاري خوبي با رويانيان داشت. در اين زمينه تابع تصميم مسئولان هستيم.

شيريني درباره شائبه انتخاب منتقمي به عنوان جانشين رويانيان گفت: رويانيان در پرسپوليس مي ماند و اين باشگاه را آنقدر قوي ميکند که هيچ تيمي به ما نرسد و بعد تصميم گيري خواهد کرد. مطمئن باشيد بحث جانشيني منتقمي هم کار حاشيه سازان است. همه قرار است به پرسپوليس کمک کنيم و قرار نيست کسي برود.

سرپرست پرسپوليس درباره انتقادهاي بعضي از پيشکسوتان هم گفت: بگذاريد هر انتقادي که ميشود، بشود. فقط به بازيکنان توهين نشود و همين بهتر که از ما انتقاد کنند.