محمد رویانیان در اولین نشست خود با نمایندگان استانهای سراسر کشور اظهار داشت: ابتدا باید این موضوع را اعلام کنم یک بار در نشستی اجتماعی و اقتصادی گفتم خبرنگاران ورزشی برای ما روز و شب نگذاشتند اما برخیها این موضوع را بد تعبیر کردند. من قصدم تعریف از خبرنگاران ورزشی بود و نه اینکه آنها را تخریب کنم.وی افزود: خبرنگاران ورزشی شب و روز ندارند خستگی، تعطیلی ندارند و من از صمیم قلب برای همه آنها آرزوی موفقیت میکنم و به آنها خسته نباشید میگویم.وی ادامه داد: از همه خبرنگاران عذرخواهی میکنم که امروز مجبور شدم در فضای باشگاه و جایی که جا برای نشستن نیست، این مراسم را برگزار کنم. باور کنید ترسیدم که در هتل مراسم بگیرم و بعد بگویند پرسپولیس و رویانیان تجملاتی و پرسپولیس پولدار و میلیونر است. به نظر من در فوتبال ما از کارهای امروز من باید بیشتر انجام داد تا بقا برای یک نفر بیشتر باشد. (به شدت میخندد). میترسم حرفهایی بزنم که باز هم سوژه اخبار 20:30 یا صرفا جهت اطلاع و یا بالاتر از خبر شوم و یا روزنامهها و سایتها به گفتههای من ایراد بگیرند، اما من باز هم به تمام خبرنگاران ورزشی نمره 20 میدهم و انشاءالله همه آنها موفق باشند.مدیرعامل قرمزپوشان تاکید کرد: امروز رسما آغاز فعالیت رسمی نمایندگان ما در 44 استان است. من بعد از بررسیهای فراوان به این نتیجه رسیدم که باید از صفر در پرسپولیس همه چیز را شروع کنم. با قدرت میگویم وضعیت ما الان زیر صفر است. ما میخواهیم پرسپولیسِ تمام عیار جهانی باشیم. من نمیدانم آیا به این هدف با برنامههایی که داریم میرسیم یا خیر؟وی افزود: همیشه عمر مدیران کوتاه بوده که انشاءالله خدا آن را کوتاهتر کند. همیشه عصر مدیریت و مربیگری در پرسپولیس کوتاه بوده اما مدیریت من طوری نیست که مدیران بعدی بخواهند برنامههایم را تغییر دهند.رویانیان ادامه داد: یک منطق و دلیل دارم من برنامهها را طبق خواست عمومی بررسی کردم و آنها را باید به یک مطالبه عملی برای 30 میلیون هوادار تبدیل کنم قطعا مدیران بعدی نیز باید همین روند را ادامه دهند.رویانیان خاطرنشان کرد: اینقدر در رادیو و تلویزیون، روزنامهها، سایتها حرف میزنم که بعضیها ناراحت میشوند. باور کنید خود من هم ناراحت میشوم و هر شب توبه میکنم ولی باز هم صبح وقتی تلویزیون و رادیو را روشن میکنم صحبتهای من را پخش میکنند. اگر در رسانهها در ایران بخواهید صحبت کنید، مانند دیکتهای است که مینویسید، یعنی اشتباه کردی و امکان داری در آن غلط باشد ولی اگر این دیکته را ننویسی اشتباه نکردی چون غلطی نیز در آن نیست.وی افزود: من هزینه کردم و برای همین به رسانهها آمدم تا برنامههایم را تبدیل به مطالبه علمی کنیم. هزینه کردم چون میخواهم پرسپولیس آباد شود و آینده تیم مثبت شود. ما باید ببینیم پرسپولیس کجای این مملکت جا دارد. برنامه هفتگی پرسپولیس و میلیونها هوادار چیست؟ هر مدیری وظیفهاش است که برای باشگاه و هوادار برنامهریزی کند چون اگر هوادار نباشد پرسپولیس معنی و هیچ مفهومی ندارد. ما هم میلیونها هوادار داریم و نباید آنها را رها کنیم تا کار خودمان را برای یک هفته و یک ماه راه بیندازیم.رویانیان تاکید کرد: فقط نباید به دنبال اسم باشگاه پرسپولیس باشیم. ما باید برای خیل عظیم مردم برنامهریزی کنیم و با آنها رابطه دو سویه برگزار کنیم. پرسپولیس مال هوادارانش است البته دولتی است ولی به زودی خصوصی میشود. در تیم بزرگی مانند پرسپولیس مدیرعامل کسی نیست و یعنی هیچ. جز خدمت به 30 میلیون هوادار این اسم را نباید هرگز فراموش کنیم چون نکته مهم خدمت به هواداران است.مدیرعامل قرمزپوشان در ادامه حرفهای خود تاکید کرد: در طول 5 سال آینده باید برنامههای ما اجرایی شود. من نمیگویم که از الان صبر کنید تا 5 سال دیگر برنامههای من عملی شود بلکه باید گام به گام رو به جلو برویم تا موفق شویم. باید یک ارتباط نهادینه در کشور با ارزشهای بالا به کار بگیریم. اخلاق، ارزش شعار باشگاه پرسپولیس است تا به پرسپولیس جهانی نزدیکتر شویم. باید در این زمینه هنر مدیران بالا باشد که باشگاه پرسپولیس به یک مکتب تبدیل کنیم. البته من معتقدم مکتب پرسپولیس باید تغییر کند و با دانش و علم اتحاد پیدا کند. در این میان نیز به کمک هواداران نیاز داریم چون زندگی در پرسپولیس بدون هوادار هیچ فایدهای ندارد.وی یادآور شد: ایجاد 30 نمایندگی در 31 استان از امروز پرسپولیس جدیدی را رو میکند و از امروز رسما تابلوی خودمان را به سر در استانها نصب میکنیم. همچنین هزار مدرسه فوتبال در ایران را راهاندازی خواهیم کرد که شهر و روستا یک مدرسه فوتبال داشته باشد، البته شاید این موضوع تبدیل به هزار و 7 تا شد چون ما هزار و 7 شهرستان داریم این یکی از آرزوهای من است که باید تا 2 سال آینده به آن برسیم. من باید به آرزوهایم که شدنی است، در پرسپولیس برسم و با خیال راحت کارم را ادامه دهم.رویانیان در مورد کسب مجوز آکادمی باشگاه پرسپولیس گفت: فردا در مراسمی که در آکادمی فوتبال برگزار می شود آکادمی باشگاه پرسپولیس مجوز رسمی می گیرد و به زودی با تجهیزات فوق آلعاده راهاندازی می شود سپس مدارس فوتبال را تشکیل می دهیم و این اتفاق به این معنی است که شبکه اجتماعی برای برقراری ارتباط با باشگاه پرسپولیس در تمامی شهرها برای اهالی فوتبال و شناسایی استعدادها راه اندازی خواهد شد.وی افزود: پس از اینکه مدارس فوتبال را تشکیل دادیم، بین آنها لیگ برگزار میکنیم تا بتوانیم استعدادها را از دورترین نقاط کشور پیدا کنیم. مدرسه فوتبال پرسپولیس مدرسه اخلاق خواهد شد. در این مدرسه آموزه های انسانی، دینی و اخلاقی از بازیکنانی که در سنین پایین برای راست گفتن آموزش داده می شوند. بازیکنان ما باید یاد بگیرند که دروغ نگویند و به حریم دیگران احترام بگذارند. پیروزی در صداقت است. یکی از بزگترین آرزوهای من رسیدن به این اخلاق است. ما باید در کنار فوتبال به بازیکنان درس اخلاق بدهیم که در آن صورت موفق خواهیم شد.رویانیان در مورد تشکیل دانشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: در بهمن ماه دانشکده پرسپولیس را راه اندازی می کنیم. در این دانشکده 90 دانشجو پذیرفته می شوند و تدریس آغاز می شود. تجهیزات آماده است و استادان استخدام شده اند و فعالیت ها به زودی آغاز می شود. یکی دیگر از طرح های باشگاه پرسپولیس تشکیل مدرسه رئال مادرید و پرسپولیس است. موسسه غروب سپهر پاسارگارد به عنوان نماینده باشگاه رئال مادرید اقدام به تشکیل مدرسه فوتبال رئال مادرید و پرسپولیس می کند.مدیرعامل پرسپولیس ادامه داد: تشکیل مدرسه فوتبال آث میلان نیز در آینده اتفاق می افتد اما اکنون عملی ترین طرح مدرسه فوتبال پرسپولیس و رئال مادرید است. در کنار آن 5 بازیکن زیر 21 سال را برای آموزش به برزیل می فرستیم و در آینده 5 مربی را نیز به برزیل برای آموزش می فرستیم. تمامی این اتفاق ها باعث ایجاد ارتباط جهانی باشگاه پرسپولیس با فوتبال دنیا خواهد شد و به تبادل دانش به فوتبال ایران می انجامد. باشگاه پرسپولیس نیاز به تعامل با فوتبال روز دنیا را دارد. برزیل مکتبی شناخته شده در فوتبال جهان است. همچنین ایتالیا، اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی که در دنیا شناخته شده است دریچه ای برای ورود پرسپولیس به فوتبال دنیا باز می کند.رویانیان تاکید کرد: جوانان و جامعه ایران امروز به فوتبال نیاز دارد. جوانان ما برای تخلیه شدن وابستگی پیدا کردند و این رشته امروز وسیله ای برای ایجاد سرگرمی و تحرک و پویایی جوانان است که باید به درستی مورد استفاده قرار گیرد.