امروز در باشگاه پرسپولیس جلسهای برای نمایندگان رسمی این تیم در شهرهای مختلف ایران در باشگاه پرسپولیس برگزار شد.


وحید هاشمیان بازیکن سابق پرسپولیس که برای دیدار با محمد رویانیان به باشگاه آمده بود قصد داشت قبل از سفر به آلمان با مدیرعامل دیداری کند و به خاطر تقدیری که از او در دیدار پرسپولیس مقابل نفت تهران انجام شد، تشکر کند.


رویانیان وقتی که قصد ترک باشگاه را داشت با هاشمیان روبرو شد و با او برخورد بسیار گرمی انجام داد.