پزشکان هر دو ساعت یک بار بیدارم می کردند تا مشکل مغزی نداشته باشم.از دهنوی و ثابتی هم خیلی تشکر می کنم که مرا تنها نگذاشتند


سایت گل - مهاجم تراکتورسازی گفت:"اگر ایربگ نبود معلوم نبود چه اتفاقی برایم رخ می داد." به گزارش گل به نقل از اوج نیوز،محمد ابراهیمی درباره سانحه تصادف خود که عصر دوشنبه رخ داد اظهار داشت:"در حال بازگشت از تمرین بودیم که این اتفاق رخ داد.در فاصله کمی از خودروی ما چند خودروی دیگر تصادف کرده بودند.ما هم نتوانستیم خودروی خود را کنترل کنیم و با آنها برخورد کردیم."
وی افزود:"من ترسیده بودم.خطر از بیخ گوش من و دوستم گذشت.مشخص نیست اگر ایربگ نداشتیم چه اتفاقی برای ما رخ می داد.دیروز در تبریز خیلی تصادف شده بود.هر 200 متر یک تصادف می دیدی!یکی از انگشتان دستم شکست و سرم هم بخیه خورد.در بیمارستان گفتند باید انگشتت را جراحی کنی اما من همه چیز به بعد از مشورت با پزشک تیم موکول کردم."
وی ادامه داد:"امروز به تمرین می روم و انگشتم را به پزشک تیم نشان می دهم.می خواهم در بازی بعدی حضور داشته باشم.پزشکان می خواستند مرا نگه دارند اما من رضایت دادم و ترخیص شدم."
وی در پایان گفت:"پزشکان هر دو ساعت یک بار بیدارم می کردند تا مشکل مغزی نداشته باشم.از دهنوی و ثابتی هم خیلی تشکر می کنم که مرا تنها نگذاشتند."