خبرگزاری پرسپولیس نیوز : مدیر عامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: میخواهد به تعداد شهرهای ایران شاهد راه اندازی مدرسه فوتبال پرسپولیس باشد. محمد رویانیان در اولین گردهمایی نمایندگان رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در سراسر کشور گفت:
هدف ما این است که پرسپولیس در همه نقاط کشور در دسترس هواداران باشد و استعدادهای فوتبالی بتوانند از امکانات آن برای آموزش و پیشرفت استفاده کنند.
وی ادامه داد: میخواهم حرفی بزنم که صحبت کوچکی نیست و پای آن میایستیم. پرسپولیس باید در تمام شهرهای ایران مدرسه فوتبال داشته باشد و راه اندازی نمایندگیهای استانی مقدمه اجرای چنین طرح بزرگی است. آرزوی من این است که روزی برسد ما ۱۰۷۰ مدرسه فوتبال پرسپولیس داشته باشیم. همچنین در نظر داریم در آینده با راه اندازی مدارس فوتبال، لیگی را بین آنها برگزار کنیم.
رویانیان در برنامه ۹۰ دیشب هم خبر از ساخت ۱۰۰۰ مدرسه فوتبال پرسپولیس در سراسر کشور را داده بود


منبع این مطلب: http://www.persepolisnews.ir/1391/10...#ixzz2I3GBSbUA