سازمان ليگ اسامي محرومان هفته بيستودوم ليگ برتر را اعلام کرد.

سازمان ليگ اسامي محرومان هفته 22 ليگ برتر را به شرح زير اعلام کرد:

سپاهان: حسن جعفري

ذوبآهن: گئورگ کاسپاروف

راهآهن: عليرضا عباسفرد

تراکتورسازي: مصطفي اکرامي

آلومينيوم هرمزگان: ابراهيم ابرقويي

فولاد خوزستان: مهرداد جماعتي و آرش افشين

صباي قم: مجيد حيدري (به دليل رأي انضباطي)

نفت آبادان: حسين کعبي

استقلال: خسرو حيدري

هفته 22 ليگ برتر در روزهاي جمعه و شنبه برگزار ميشود.