کسی که اخبار رختکن را بیرون میبرد نامرد است/ رجبزاده: آقا فرهاد عصبانی شد ولی بدوبیراه نگفت/ رکورد دایی است که ماندگار میماند نه ركورد من

احساسی عمل کردیم. همه رفته بودیم گل بزنیم. در چند صحنه من و یک دفاع دیگرمان با ۴ مهاجم سپاهان روبهرو میشدیم که این مساله برای ما دردسرساز شد


سايت گل- دو گل مهدی رجبزاده هم کافی نبود تا ذوبآهن در دربی اصفهان امتیاز بگیرد. رجبزاده درباره دربی اصفهان که خیلیها به الکلاسیکو تشبيهاش میکنند میگوید: «الکلاسیکو کجا دربی ما کجا؟ بازی زیبایی بود اما حیف که نتوانستیم امتیاز بگیریم. ما برای سه امتیاز به زمین رفته بودیم. اول بازی خوب نبودیم و دو گل خوردیم اما در ادامه بهتر شدیم و توانستیم جبران کنیم. فکر میکنم کمی احساسی عمل کردیم. همه رفته بودیم گل بزنیم. در چند صحنه من و یک دفاع دیگرمان با ۴ مهاجم سپاهان روبهرو میشدیم که این مساله برای ما دردسرساز شد.»


رجبزاده درباره گلهایی که به ثمر رساند میگوید: «یک پنالتی زدم و یک ضربه ایستگاهی. شاید اگر هر بازیکن دیگری جای من بود این دو ضربه را گل میکرد. از دو گلی که زدم اصلا خوشحال نیستم. یک بازیکن وقتی از گل زدن خوشحال میشود که تیمش ببرد. الان هم که ما نبردهایم اگر ۴ گل هم میزدم خوشحال نمیشدم. برای من مهم موفقیت ذوب است نه گل زدن.»
رجبزاده با دو گلی که زد رکورد گلزنی ادموند بزیک در دربیهای اصفهان را شکست. هافبک-مهاجم ۳۴ساله ذوب در این باره میگوید: «دنبال رکورد نیستم. به خدا روحم هم از شکستن رکورد خبر نداشت. ضمن اینکه این رکوردها جا به جا میشود. امروز به نام من است و فردا به نام یک بازیکن دیگر. رکوردهایی مثل رکورد علی دایی ماندگار میماند و از ذهن کسی پاک نمیشود.»
بعد از پایان دربی اصفهان اخباری منتشر شد با این مضمون که فرهاد کاظمی بازیکنان ذوب را در رختکن نگه داشته و به آنها بد و بیراه گفته. رجبزاده در این باره میگوید: «مربی وقتی میبیند تیمش در روزی که میتوانسته برنده باشد باخته عصبانی میشود و ناراحت. او هم انسان است و آستانه تحملی دارد. مربی فشار زیادی را متحمل میشود و آقافرهاد هم از این قاعده مستثنی نیست. همه مربیان عصبانی و ناراحت میشوند اما مساله اینجاست که چه کسی اخبار رختکن را به بیرون میدهد. به نظر من هر کس اخبار رختکن را بیرون میبرد نامرد است. فکر کنید خودتان در خانواده دچار مشکل شوید. دوست دارید اخبار خانهتان به بیرون برود؟ مربی حق دارد عصبانی شود، چون فشار رویش است. من هم اگر مربی باشم از باخت تیمم ناراحت میشوم. کاظمی ناراحت بود و عصبانی که ما نتوانستیم از این بازی امتیاز بگیریم اما به کسی بد و بیراه نگفت. این نامردی و بیانصافی است که کسی اخبار رختکن را بیرون ببرد.»