خبرگزاری پرسپولیس نیوز : موسسه بین المللی رده بندی دوومیدانی کاران دنیا، احسان حدادی را به عنوان برترین پرتابگر آسیا در سال ۲۰۱۲ معرفی کرد.
موسسه بین المللی رده بندی دوومیدانی کاران دنیا در تازه ترین رده بندی خودکه بر روی سایت رسمی خود قرار داده است، برترین پرتابگران دنیا درقاره های مختلف را معرفی کرد که در این میان احسان حدادی به عنوان برترین پرتابگر مرد آسیا در سال ۲۰۱۲ انتخاب شده است.
در کنار احسان حدادی نیز ˈژانگ ونسیوˈاز چین قرار گرفته که او در بازیهای المپیک لندن و در ماده پرتاب چکش زنان در مکان چهارم قرار گرفت. بهترین پرتابگران جهان و پرتابگران قاره های مختلف در سال ۲۰۱۲ به شرح زیر است.
بهترین پرتابگران جهان:
مرد: توماس ماژفسکی در ماده پرتاب وزنه از لهستان
زن: والری آدامز در ماده پرتاب وزنه از استرالیا
بهترین پرتابگران آفریقا:
مرد: جولیوس یگو در ماده پرتاب نیزه از کنیا
زن: سونت ویلجوئن در ماده پرتاب نیزه از آفریقای جنوبی
بهترین پرتابگران آسیا:
مرد: احسان حدادی در ماده پرتاب دیسک از ایران
زن:ژانگ ونسیو در ماده پرتاب چکش از چین
بهترین پرتابگران اروپا:
مرد: توماس ماژفسکی در ماده پرتاب وزنه از لهستان
زن: ساندرا پرکوویچ در ماده پرتاب دیسک از کرواسی
بهترین پرتابگران آمریکای مرکزی و شمالی:
مرد: ریسه هوفا در ماده پرتاب وزنه از آمریکا
زن: یارلیس باریوس در ماده پرتاب دیسک از کوبا
بهترین پرتابگران اقیانوسیه:
مرد: بن هاردین در ماده پرتاب دیسک از استرالیا
زن: والری آدامز در ماده پرتاب وزنه از استرالیا
بهترین پرتابگران آمریکای جنوبی:
مرد: جرمن لوخان لائورو در ماده پرتاب وزنه از آرژانتین
زن: جنیفر دالگرن در ماده پرتاب چکش از آرژانتین


منبع این مطلب:
http://www.persepolisnews.ir/1391/10...#ixzz2I7tIPY7x