خبرگزاری پرسپولیس نیوز : نماینده باشگاه رئال مادرید در گردهمایی نمایندگان رسمی باشگاه پرسپولیس در سراسر کشور حضور یافت. این نماینده ایرانی در جلسه روز دوشنبه به حاضرین معرفی شد.
قرار است مذاکرات بین دو طرف برای راه اندازی مدارس فوتبال و دیگر ارتباطات، انجام شود و این همکاری در کنار همکاریهایی خواهد بود که باشگاه پرسپولیس با آکادمی فوتبال ترافیک برزیل و باشگاه میلان ایتالیا خواهد داشت


منبع این مطلب:
http://www.persepolisnews.ir/1391/10...#ixzz2I7uGsqWP