خبرگزاری پرسپولیس نیوز : همایون بهزادی میگوید بیثباتی در مدیریت باشگاه پرسپولیس در چند سال گذشته لطماتی به این باشگاه وارد کرده است. پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره احتمال رفتن محمد رویانیان از این باشگاه پس از استعفای اخیرش اظهار کرد:
به طور کلی چیزی که باید بگویم این است که پرسپولیس در همه این سالها از تغییر مدیریت و بی ثباتی در این بخش لطمه زیادی خورده است. مثلا یک مدیر شش ماه تا یک سال کار میکند و در نهایت کنار گذاشته میشود یا مشکلاتی پیش میآید که خودش مجبور به رفتن میشود.

بهزادی افزود: این موضوع باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در پرسپولیس بوده است. زمانی که مدیرعامل جدید روی کار میآید تا میخواهد با شرایط باشگاه آشنا شود و کارش را به درآمدزایی برساند باید برود. شما میتوانید این موضوع را در چند سال گذشته بررسی کنید که باشگاه پرسپولیس چند مدیر به خودش دیده است.

بازیکن سالهای دور پرسپولیس با اشاره به اینکه در ایران هم باشگاههایی بودهاند که با ثبات مدیریت به پیشرفت رسیدهاند، گفت: من برای شما آلمان را مثال میزنم. باشگاههای این کشور کمترین تغییرات مدیریتی را تجربه کردهاند و به همین خاطر همیشه در سطح بالایی از پیشرفت بودهاند که این موضوع را ما برای بعضی از تیمهای ایرانی هم شاهد بودهایم. رفتن رویانیان قطعا به ضرر پرسپولیس است.

بهزادی ادامه داد: در این سی، چهل سالی که عمر من در پرسپولیس گذشته است، هیچ وقت نشده که در بدترین شرایط این تیم انتقاد کنم یا بخواهم با حرفهایم وضعیت را بدتر کنم. همیشه سعی کردهام حمایت کرده و دیگران را هم دعوت به حمایت و ایجاد آرامش برای تیم کنم چرا که پرسپولیس را مثل فرزند خودمان دوست داریم و میدانیم که چه تعداد هوادارا با موفقیت این تیم خوشحال میشوند.

پیشکسوت پرسپولیس در پایان تاکید کرد: انصافا رویانیان در پرسپولیس خوب کار کرده و پول خوبی به باشگاه آورده است. برنامهریزی خوبی هم برای توسعه باشگاه پیاده کرده که امیدوارم با ثبات مدیریتی در باشگاه بتوانیم شاهد به ثمر نشستن این برنامهها باشیم.

منبع: ایسنا