بازيکن تيم فوتبال ذوبآهن گفت: ديگر فرصت از دست دادن امتيازات براي ذوبآهن تمام شده است.

مهدي رجبزاده در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: در ديدار برابر سپاهان بازي خوبي را انجام داديم و ميتوانستيم برنده بازي باشيم اما عواملي موجب شد نتيجه را به سپاهان واگذار کنيم.

وي با اشاره به بازي تيمش برابر گهر دورود تصريح کرد: در حال حاضر شرايط تيم خوب است و آماده ديدار با تيم گهر دورود هستيم.

بازيکن تيم فوتبال ذوبآهن با بيان اينکه استارت بردهاي خود را بايد از بازي برابر گهر بزنيم ادامه داد: تيم دورودي در هفتههاي اخير نتايج خوبي را کسب کرده و براي اينکه از انتهاي جدول رهايي پيدا کنند به طور حتم با روحيه مضاعفي مقابل تيم ما قرار ميگيرند که اين موضوع کار ما را بسيار سخت ميکند.

وي گفت: اگر ما قصد داشته باشيم از انتهاي جدول رهايي پيدا کنيم ديگر فرصت اشتباه کردن و امتياز از دست دادن نداريم و بايد با حفظ تمرکز به فکر برد در ديدارهاي آينده باشيم.