سرمربي بارسلونا پس از 18 فوريه به مدت 4 هفته در بيمارستان نيويورک درمانش را ادامه خواهد داد.

تيتو ويلانووا چندي پيش و با بازگشت سرطان غدد بزاقي خود روبهرو شد که موجب بستري شدن وي در بيمارستان و عمل جراحي مجدد شد.

به گزارش فارس،او پس از عمل جراحي به نيمکت تيمش بازگشته است ولي اعلام شده وي براي ادامه مداواي خود بايد راهي نيويورک شود.

مالاگا و رئال سوسيهداد دو بازي آخري خواهند بود که تيتو ويلانووا پيش از سفر به نيويورک و ادامه مداوا، تيمش را همراهي ميکند.

دوره درمان وي تا اواسط مارس يعني 13 مسابقه طول خواهد کشيد. بارسلونا در غياب وي در 2 بازي ليگ قهرمانان مقابل ميلان و در لاليگا مقابل رئال مادريد در برنابئو، ديدارهاي خارج از خانه مقابل سويا، دپورتيوو و رايو وايکانو و دور برگشت مرحله نيمهنهايي کوپا دلري بازي خواهد کرد.

سرمربي بارسلونا هفته گذشته را همراه با 2 پزشک معالجش به نامهاي ماريا سوکورو بسکوس و جوردي پاميس در بيمارستان مموريال اسلون کترينگ نيويورک گذراند و در نهايت تصميم گرفت تا دوران درمانش را در آمريکا کامل کند. وي پس از ملاقات با دکتر تيموتي آچان، برنامهاي دريافت کرد که از هفته بعد آن را اجرايي ميکند.

ويلانووا 10 روز را در نيويورک سپري خواهد کرد و سپس جلسات درمانياش را در بارسلونا ادامه ميدهد. به محض اينکه پيشرفتي در بهبودي وي حاصل شود، مرحله دوم برنامه درماني از 18 فوريه اجرا ميشود که به مدت 4 هفته به طول خواهد انجاميد که کاملا در بيمارستان آمريکايي انجام خواهد شد.

سرمربي بارسا در تمام اين مدت با توجه به شرايطش درخصوص کارهايي که بايد در باشگاه بارسلونا انجام شود، تصميمگيري ميکند. وي خواستار احترام به حريم شخصياش در طول اين مدت شده است.