اوليور کان ملي پوش اسبق ژرمن ها و نائب قهرمان جهان در سال 2002 معتقد است تيم ملي آلمان مي تواند در جام جهاني آينده عنوان قهرماني را کسب کند.

کان در کنفرانس خبري خود در شهر هامبورگ گفت:" داشتن تيمي با چنين کيفيتي و عدم قهرماني يعني سوزاندن استعدادهاي منحصر به فرد فوتبال آلمان هنگامي که همه اتفاقات خوب در اين زمان براي ما رخ داده است چرا نبايد در برزيل عنوان قهرماني را کسب کنيم؟"کان ادامه مي دهد:" پيشرفت تيم کامل شده است و تنها بايد به موفقيت و کسب عنوان قهرماني دست يابيم اين تيم مدتي است که در کلاس بالايي جاي گرفته است و براي پي بردن به کيفيت خوب آن کافي است به پتانسيلي که در آن نهفته شده و بازيکناني که در تيم ملي حضور دارند نگاهي بياندازيد."

کان در پايان گفت:" در زمان حضور من در تيم ملي، اگر تنها يک يا دو بازيکن خلاق در مانشافت داشتيم بينهايت خوشحال و اميدوار مي شدم."