سرمربي شياطين سرخ از تمديد قرارداد يک ساله رايان گيگز خبر داد.

رايان گيگز در ديدار منچستريونايتد مقابل وستهام در جام حذفي انگليس نمايش خوبي داشت.

سرآلکس فرگوسن سرمربي شياطين سرخ پس از پايان اين ديدار به ستايش گيگز پرداخت و او را بازيکن غير طبيعي خواند.

پرافتخارترين سرمربي تاريخ شياطين سرخ در گفتوگو با شبکه تلويزيوني اين باشگاه گفت: گيگز غير طبيعي است. او يک سال ديگر هم با ما بازي خواهد کرد. او با وجود نزديک شدن به سن 40 سالگي همچنان خوب بازي ميکند. باشگاه به زودي پيشنهاد تمديد قرارداد گيگز را به او ارائه خواهد کرد.