سرمربي تيم داماش گيلان معتقد است پرسپوليس با توجه به در اختيار داشتن بازيکنان باکيفيت زياد در بازي فردا محتاطانه بازي نخواهد کرد.

حميد درخشان در نشست خبري پيش از بازي با پرسپوليس در هفته بيست و دوم رقابتهاي ليگ برتر با بيان اينکه بازي با پرسپوليس و استقلال براي همه تيمها از اهميت ويژهاي برخوردار است بيان کرد: سوابق چندين ساله پرسپوليس در ليگ و طرفداران زيادش باعث شده تا بازي سختي را پيشرو داشته باشيم و اميدوارم بتوانيم از اين بازي سخت عبور کنيم.

وي ادامه داد: تا حدودي شناخت کاملي از حريف دارم اما مصدومان زيادمان عذابم ميدهد. ما به دليل فشردگي بازيها در جام حذفي و ليگ برتر و همچنين شرايط بد زمينمان مصدومان زيادي داريم و 4 – 5 بازيکنمان را در بازي فردا نخواهيم داشت. اين موضوع تاثيرگذار خواهد بود و ما خودمان را براي بازي فردا آماده کردهايم. بازيکناني هم که جايگزين مصدومان شدهاند شايستگي اين را دارند که بازي خوبي را ارائه دهند اما پرسپوليس هميشه بزرگ است و من اميدوارم بازي قابل قبولي را ارائه کرده و باز هم دست پر از زمين بازي بيرون بياييم.

سرمربي داماش همچنين درباره احتمال برخورد پرسپوليس و تيمش در جام حذفي نيز تصريح کرد: تفاوت جام حذفي با ليگ بسيار زياد است و نوع بازي و تفکرات در هر دو جام فرق ميکند. من اميدوارم در جام حذفي هم مقابل جام حذفي بازي کنيم اما مهمتر از آن نحوه بازي و عبور از پرسپوليس در بازي فردا است.

درخشان در پايان نيز درباره احتمال محتاطانه بازي کردن پرسپوليس در بازي فردا به دليل داربي هفته بعد و همچنين استراحت دادن به چند بازيکن مطرح کرد: پتانسيل پرسپوليس زياد است و ميتواند از موجوديت کاملش استفاده کند و مطمئنا به 11 بازيکنش اکتفا نخواهد کرد. پرسپوليس 25 بازيکن خوب دارد که ميتواند از همه آنها استفاده کند بنابراين من بعيد ميدانم که اين تيم با چنين تفکري برابر ما بازي کند. به هر حال داربي هم سه امتياز دارد و هر کدام از نفراتي که مقابل ما بازي کنند، قابل احترامند و ما حساب جداگانهاي روي هر کدام بازي ميکنيم.