وقتی گردان رفت خیلی ناراحت شدم چون ایشون حقش بیش ازاینها بود محمدی دیگه کیه همیشه سال ماداخل تیممون یه بونجل داشتیم ودرآخر بازهم مشکل هافبک دفاعی داریم چراچون حقیقی یه مصدومیت شدیدی داره بایدهافبک قدرتمندجزب میکردن که متاسفم وای کاش کریم ترانسفرمیشد چون احتیاج به پیشرفت داره ورضاعنایتی میومدخیلی خوب میشدوازیحیی میخوام این بردفراموش بکنه وبه بازیکنان بفهمونن که ان بازی تمام شد