فصل آينده جام حذفي فوتسال در کنار ليگ برتر برگزار ميشود.

چندي پيش رضا افتخاري، سرپرست کميته فوتسال خبر برگزاري جام حذفي را مطرح کرد و قرار بود اين موضوع در هيئت رئيسه بررسي شود و نظر باشگاهها را نيز جويا شود.

افتخاري در اين باره به فارس گفت: به هيئت رئيسه فوتسال ماموريت دادهام تا در تقويم سال آينده جام حذفي را هم قرار دهند و اين جام در کنار ليگ برتر برگزار شود.

سرپرست کميته فوتسال در مورد حضور تيمها تصريح کرد: تمامي تيمها از ليگ برتر، ليگ دسته اول، دسته دوم و مناطق در اين رقابتها حضور خواهند داشت.

وي درباره قهرمان اين رقابتها عنوان کرد: علاوه براينکه به تيم قهرمان جوايزي تعلق ميگيرد در صورتي که فوتسال ايران به تورنمنتهاي بينالمللي دعوت شود تيم قهرمان جام حذفي به اين مسابقات اعزام ميشود.