فرهاد مجيدي در فهرست 18 نفره استقلال در ديدار مقابل ملوان قرار نگرفت.


به گزارش فارس، امير قلعه نويي در حالي تيمش را به انزلي مي برد که فرهاد مجيدي را از فهرست 18 نفره خط زده است.

تيم استقلال امروز ساعت 12 از تهران با هواپيما به رامسر مي رود و سپس راهي انزلي مي شود.

فرهاد مجيدي در حالي که در بازي گذشته استقلال براي دقايقي به ميدان رفت براي بازي با ملوان با تشخيص امير قلعه نويي به انزلي نمي رود.

قرار است او به همراه حاج قاسم بدنساز استقلال در تهران به کارهاي بدني بپردازد تا اين بازيکن را براي دربي 76 آماده کند.

تيم استقلال فردا ساعت 15 مقابل ملوان قرار مي گيرد.

بدنساز استقلال در خصوص اين موضوع گفت: بدن فرهاد مجيدي بايد آماده تر شود و طبق برنامه قلعه نويي بايد به شرايط ايدهآل برسد از همين رو تا بازگشت تيم از انزلي به صورت اختصاصي با مجيدي کار مي کنم. البته عباس محمدرضايي نيز همين شرايط را دارد.