مرجع خبری پرسپولیس : بهنام ابوالقاسمپور ميگفت يحيي گلمحمدي آمادهترين بازيكن تيم پيشكسوتان پرسپوليس بود.يحيي كه حالا در تيم راهآهن دستيار علي دايي است عصر سهشنبه روبروي او بازي كرد و نمايش جالبي هم داشت. گل محمدي از تقابل دايي و استيلي هم حرفهاي جالبي دارد.

از ديدن عكسهاي شما حتما خيليها لذت بردهاند. بازي در سالن و مقابل تيم 98 چطور بود؟
بازي كه نميدانم به چه مناسبتي برگزار شد اما هر چه بود يك روز خوب را براي ما رقم زد. خاطرات قديممان زنده شد. ما بازيكنان قديميتر دلمان براي هم تنگ شده بود. شايد ديدن اين تعداد بازيكن قديمي سرشناس در يك جا الان كمي عجيب باشد اما خوشبختانه اين اتفاق افتاد و خاطرات قديمي زنده شد.

ظاهرا ميانگين سني تيم شما بيشتر بوده و همين مساله باعث شكستتان شد؟
بله آنها از ما جوانتر بودند، بچههاي ما اكثرا تمرين زيادي نداشتند. اگر يك هفته تمرين ميكردند ميتوانستيم تيم 98 را ببريم.

هادي طباطبايي ميگفت يحيي خودش را كشت به من گل بزند اما نتوانست.
راست گفته، هادي يكي از آمادهها بود. به نظر من بهترين بازيكن ميدان بود. ما موقعيتهاي بيشتري نسبت به آنها داشتيم، موقعيتهاي آنها راحت ميرفت توي گل اما كار ما يك مقدار سخت بود چون هادي درون دروازهشان بود. با اين حال من يك پنالتي از او گرفتم.

براي شما ديدن كدام بازيكن يا بازيكنان جالبتر بود؟
من و مرتضي فنونيزاده در پورا با هم بوديم و روزهاي خيلي خوبي داشتيم. بعد از آن در كلاس مربيگري هم يكديگر را ديده بوديم. يكي از ديدن مرتضي خيلي خوشحال شدم يكي هم از بازي جواد حسنزاده كه خيلي باهوش بازي ميكرد.

نكتهاي كه در اين بازي براي مطبوعات جالب توجه به نظر ميرسيد حضور استيلي و دايي در يك تيم بود. شما با هر دو نفر همبازي بوديد. نظرتان درباره اين اتفاق چيست؟
بحث حرفهاي در كار و روابط با مديرعامل و... يك طرف، فوتبال در طرف ديگر. وقتي چنين حالتي پيش ميآيد حس رقابت به وجود ميآيد اما در فوتبال وقتي در يك تيم هستي فقط رفاقت وجود دارد.

ما فقط عكسهاي اين بازي را ديديم اما شما كه در بازي بوديد اين رفاقت و آشتي را حس كرديد؟
من كه چيزي جز رفاقت نديدم، هر چند ما كه از دلشان خبر نداشتيم. البته اگر مقابل دوربينها ظاهر قضيه را هم حفظ كرده باشند بزرگي كردهاند. هر دو نفر آدمهاي بزرگي هستند. بالاخره آنها مردان زحمتكش فوتبال ما در سالهاي نه چندان دور هستند و ما از اين افراد زياد نداريم.

و حرف پاياني؟
فقط نميدانم اين بازي براي چه برگزار شد اما تلويزيون بدقولي كرد و بازي پخش مستقيم نشد. اين بياهميتي به بازيكنان قديمي اصلا خوب نيست و اگر به پيشكسوتان اهميت بدهند جاي دوري نميرود.