کادر پزشکی تیم فوتبال پرسپولیس برای بهبودی وضعیت مهدویکیا و کریمی با برنامههای ویژهای از امروز کار خود را شروع کرد.

یکی از دغدغههای کادر فنی پرسپولیس برای دربی 76 مصدومیت کریمی و مهدویکیا دو کاپیتان این تیم است. از همین رو کادر پزشکی به خواسته گلمحمدی سرمربی سرخپوشان برنامه های ویژه برای این دو بازیکن از امروز طراحی کرده است.

صبح امروز در شرایطی که قرمزپوشان تمرین نداشتند مهدویکیا و کریمی به ورزشگاه درفشیفر رفتند و به فیزیوتراپی و آبدرمانی پرداختند. وضعیت کریمی رو به بهبود است اما مهدویکیا دچار مشکلی دیگر از ناحیه آشیل پا شده است.

دکتر وجیهالله چشمهسری در این باره گفت: با توجه به بررسی وضعیت مهدویکیا و کریمی به دقت آنها را تحت نظر داریم و حتی برنامهای ویژه برای آنها طراحی کردهایم اما تکلیف نهایی آنها تا اواسط هفته مشخص خواهد شد.

همچنین قاضی مهاجم مصدوم پرسپولیس نیز امروز به صورت اختصاصی به تمرین پرداخت. گفتنی است تمرین قرمزپوشان پس از شکست داماش بعد از ظهر امروز برگزار خوهد شد.


منبع: فارس